Voorwaarden

Deze vertaling is gemaakt met behulp van software als een service voor onze Engelstalige klanten. Alleen de AV in het Duits zijn juridisch bindend.

Algemene bedrijfsvoorwaarden

van SASAtrend GmbH / www.goorinshop.de

Winkelen op goorinshop.de is alleen mogelijk in de volgende landen:

Duitsland

Oostenrijk

Zwitserland

Nederland

België

Luxemburg

Denemarken

Zweden

Noorwegen

Finland

IJsland

Griekenland

Groot Brittanië

Ierland

Cyprus

§1 Geldigheid jegens ondernemers en definities van termen

(1) Op alle leveringen tussen ons en een consument zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing in de versie die geldig was op het moment van de bestelling.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet hoofdzakelijk aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven (§ 13 BGB).

§2 Sluiting van een contract, opslag van de contracttekst

(1) De volgende regels met betrekking tot het sluiten van het contract zijn van toepassing op bestellingen via onze onlineshop https://www.goorinshop.de.

(2) Als het contract is gesloten, wordt het contract meegeleverd

SASAtrend GmbH
Zandpot Safay
Freund Weg 106
D-52068 Aken
Registratienummer HRB 15831
Registerrechtbank Arrondissementsrechtbank Aken

voorwaarden.

3) De presentatie van de goederen in onze onlineshop vormt geen juridisch bindend contractaanbod van onze kant, maar is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Door de gewenste goederen te bestellen, doet de consument een bindend aanbod om een ​​koopovereenkomst te sluiten.

Het aanbod wordt aanvaard door verzending van de bestelde goederen binnen een week. Indien de termijn zonder resultaat is verstreken, wordt het aanbod als afgewezen beschouwd en worden eventueel reeds gedane betalingen volledig gerestitueerd.

(4) Bij ontvangst van een bestelling in onze onlineshop gelden de volgende regels:

De consument doet een bindend contractueel aanbod door de bestelprocedure in onze onlineshop met succes te voltooien.

De bestelling verloopt in de volgende stappen:

1) Selectie van de gewenste goederen

2) Bevestig door op de knop “Toevoegen aan winkelwagen” te klikken

3) Het controleren van de gegevens in de winkelwagen

4) Druk op de knop “Afrekenen” of selecteer Afrekenen via de betalingsprovider PayPal

5) Registreer u in de onlineshop na registratie en het invoeren van de registratiegegevens (e-mailadres en wachtwoord).

6) Het opnieuw controleren of corrigeren van de betreffende ingevoerde gegevens.

7) Bindende verzending van de bestelling door op de knop “Nu betalen” te klikken

Voordat de bestelling bindend wordt verzonden, kan de consument teruggaan naar de website waarop de gegevens van de klant zijn vastgelegd en invoerfouten corrigeren door in de door hem gebruikte internetbrowser op de knop "Terug" te drukken en na controle van zijn gegevens. het bestelproces annuleren.

Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk door een automatisch gegenereerde e-mail (ontvangstbevestiging). Dit houdt geen aanvaarding van het aanbod in. Aanvaarding van het aanbod vindt schriftelijk plaats door verzending van de bestelde goederen binnen één week.

(5) Opslag van de contracttekst bij bestellingen via onze onlineshop: Wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de algemene voorwaarden op elk moment bekijken op https://goorinshop.de/pages/agb. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in ons klantengedeelte onder Mijn account --> Mijn bestellingen.

§3 Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum

(1) De vermelde prijzen zijn inclusief wettelijke omzetbelasting en andere prijscomponenten. Daarnaast zijn er eventuele verzendkosten.

(2) De consument heeft de mogelijkheid om vooraf en via PayPal te betalen.

(3) Indien de consument ervoor heeft gekozen om vooraf te betalen, verplicht hij zich ertoe de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te betalen.

§4 Levering

(1) Tenzij we duidelijk anders hebben vermeld in de productbeschrijving, zijn alle door ons aangeboden artikelen klaar voor onmiddellijke verzending. Levering vindt plaats binnen uiterlijk 5 werkdagen. Bij vooruitbetaling begint de leveringstermijn op de dag nadat de betalingsopdracht is verzonden naar de bank die verantwoordelijk is voor de overboeking en, voor alle andere betalingsmethoden, op de dag nadat het contract is gesloten. Indien de termijn op de afleverlocatie op een zaterdag, zondag of feestdag valt, eindigt de termijn op de eerstvolgende werkdag.

(2) Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel gaat, zelfs in het geval van een postorderaankoop, pas over op de koper wanneer het artikel aan de koper wordt overgedragen.

§5 Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

************************************************** **************************************************** ****

§6 Herroepingsrecht van de klant als consument:

Herroepingsrecht

Consumenten hebben een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet overwegend kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit:

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

SASAtrend GmbH
Sandjar Safay
Freunder Weg 106
D-52068 Aachen
E-mail naar kundenservice@goorinshop.de

u op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u de goederen geheel of gedeeltelijk aan ons retourneren. Wij betalen het aankoopbedrag na ontvangst van de goederen terug via de bij de bestelling gebruikte betaalmethode. Als u binnen Duitsland bestelt, gebruikt u eenvoudigweg het retourformulier dat in het pakket zit. Als dit niet langer beschikbaar is, schrijf ons dan eenvoudig een korte e-mail naar kundenservice@goorinshop.de en wij sturen u een nieuw retourformulier per e-mail.

Als de bestelling buiten Duitsland is geplaatst, stuur de goederen dan naar

Goorin Bros Duitsland
SASAtrend GmbH
Freunder Weg 106
52068 AachenGevolgen van intrekking

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering die onmiddellijk en uiterlijk moet worden terugbetaald binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen als het afleveradres in Duitsland ligt. Indien het artikel vanuit het buitenland wordt geretourneerd, draagt ​​de klant de kosten.

Einde van de intrekking

************************************************** **************************************************** ****

§7 Annuleringsformulier

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
Aan: SASAtrend GmbH
Sandjar Safay
Freunder Weg 106
D-52068 Aachen
E-mail: kundenservice@goorinshop.de

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)_______________________________________________________ Besteld op (*)/ontvangen op (*) ________________________________Naam van de consument(en)______________________________________________________Adres van de consument(en)________________________________________________Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren kennisgeving)__________________Datum__________________(*) Schrap wat ongepast is.

§8 Garantie

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

§9 Contracttaal

Als contracttaal zal exclusief Duits beschikbaar zijn.

************************************************** **************************************************** ****

§10 Klantenservice

Onze klantenservice voor vragen, klachten en bezwaren is bereikbaar op werkdagen van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur

Telefoon: +49 241-5570540
E-mail: kundenservice@goorinshop.de

beschikbaar.

************************************************** **************************************************** ****

Algemene voorwaarden vanaf januari 2024

Gratis algemene voorwaarden gemaakt door agb.de